projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

PostHeaderIconПоддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик

There are no translations available.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

09.02.2017

Обявление

09.02.2017

Документация за участие / Образци

09.02.2017

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

Неприложимо

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

17.03.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Неприложимо

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка