projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Разрешение №137/11.10.2011г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Конаговски чал" разположена в землищата на с.Дебръщица и с.Алеко Константиново, община Пазарджик.

PostHeaderIconРазрешение №137/11.10.2011г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Конаговски чал" разположена в землищата на с.Дебръщица и с.Алеко Константиново, община Пазарджик.

Разрешение №137/11.10.2011г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Конаговски чал" разположена в землищата на с.Дебръщица и с.Алеко Константиново, община Пазарджик.