projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Разрешение №109 от 27.10.2010г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Кайметлий " разположена в землището на с.Величково, община Пазарджик.

PostHeaderIconРазрешение №109 от 27.10.2010г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Кайметлий " разположена в землището на с.Величково, община Пазарджик.

Разрешение №109 от 27.10.2010г. относно проучване на строителни материали - подземни богатства в площ "Кайметлий " разположена в землището на с.Величково, община Пазарджик.