projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Обява за събиране на оферти Почистване на участък от речното корито на река Марица

PostHeaderIconПочистване на участък от речното корито на река Марица

Наименование

Дата на публикуване/ Неприложимо

Информация за обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, заедно с приложенията към същата

Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП

Писмени разяснения

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

Договор, включително приложенията към него

Допълнително споразумение към договор

Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП