projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 261

PostHeaderIconСписък 261

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в вторник, 28.03.2017г.          

валидно до 11.04.2017, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1

АУ001197 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

гр.София, ж.к.”Толстой”, бл.67, ет.6, ап.39

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000009 от 28.03.2017г.

2

АУ000415 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ТЕОДОРА ЯНЕВА ПАНАЙОТОВА

гр.Пазарджик, ул.”В.Априлов” №2, ет.1, ап.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000010 от 28.03.2017г.

3

АУ000831 от 28.06.2016г.

 

АУЗД

       „СОФАЛУКС”

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” №30

******

ДПС

Изх № 000011 от 28.03.2017г.

4

АУ000871 от 14.07.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ДИМИТРОВ ДАНАИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн.Ал.Батенберг” №22, ет.1, ап.4

******

ДПС

Изх № 000012 от 28.03.2017г.

5

АУ000954 от 27.07.2016г.

 

АУЗД

СПАС АНГЕЛОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик,ул.”Найчо Цанов” №53

******

ДПС

Изх № 000013 от 28.03.2017г.

6

АУ000965 от 29.07.2016г.

 

АУЗД

ФОНДАЦИЯ „НАУКА И БИЗНЕС”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №26, ап.26

******

ДПС

Изх № 000014 от

28.03.2017г.

7

АУ001004 от 03.08.2016г.

 

АУЗД

ВЕЛИЧКО КОЛЕВ МИЛАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Найчо Цанов” №27, ет.3, ап.5

******

ДПС

Изх № 000015 от

28.03.2017г.

8

АУ001092 от 11.08.2016г.

 

АУЗД

КРИСТИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Хеброс” №7, ет.3

******

ДПС

Изх № 000016 от

28.03.2017г.

9

АУ001128 от 16.08.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №14, ет.1, ап.1

******

ДПС

Изх № 000017 от

28.03.2017г.

10

АУ001131 от 16.08.2016г.

 

АУЗД

ЗВЕЗДЕЛИН ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Д-р Лонг” №4

******

ДПС

Изх № 000018 от

28.03.2017г.

11

АУ001138 от 16.08.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИР КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев” №26

******

ДПС

Изх № 000019 от

28.03.2017г.

12

АУ001166 от 18.08.2016г.

 

АУЗД

БРАНИМИР ИВАНОВ БОЗЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №43, ет.3, ап.8

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000020 от

28.03.2017г.

13

АУ001201 от 19.08.2016г.

 

АУЗД

КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №40, вх.Б, ет.3, ап.19

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000021 от

28.03.2017г.

14

АУ001287 от 24.08.2016г.

 

АУЗД

МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Захариев” №7

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000022 от

28.03.2017г.

15

АУ001322 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

МАРИН ИВАНОВ ПЕТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №33А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000023 от

28.03.2017г.

16

АУ001338 от 25.08.2016г.

 

АУЗД

АНКА КОСТАДИНОВА СЪБЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Беласица” №8, ет.3 ап.5

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000024 от

28.03.2017г.

17

АУ001411 от 30.08.2016г.

 

   АУЗД

ЛАЗАР ИВАНОВ РАДУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Макгахан” №32, ет.3

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000025 от

28.03.2017г.

18

АУ001488 от 15.09.2016г.

 

   АУЗД

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Любен Каравелов” №14

******

     ДПС

Изх № 000026 от

28.03.2017г.

19

АУ001536 от 30.09.2016г.

 

   АУЗД

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” №6, ет.3, ап.18

******

ДПС

Изх № 000027 от

28.03.2017г.

20

АУ001547 от 03.10.2016г.

 

   АУЗД

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАВРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №30, ет.4, ап.8

******

ДПС

Изх № 000028 от

28.03.2017г.

21

АУ001549 от 04.10.2016г.

   АУЗД

ПЕТЪР БОЙКОВ СЛАВОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №41, вх.В, ет.5, ап.82

******

ДПС

Изх № 000029 от

28.03.2017г.

22

АУ001557 от 10.10.2016г.

 

АУЗД

ШОН КИМ НГУЕН

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №13, ет.5, ап.9

******

ДНИ/

ТБО/ДПС

Изх № 000030 от

28.03.2017г.

23

АУ001562 от 11.10.2016г.

 

АУЗД

ЕМИЛ ФИДАНОВ МИРЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ ІІ” №9, вх.А, ет.2, ап.6

******

ДПС

Изх № 000031 от

28.03.2017г.

24

АУ001565 от 11.10.2016г.

 

АУЗД

БИСЕР БОРИСЛАВОВ ЧЕРВЕН

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” №15, ет.6, ап.14

******

ДПС

Изх № 000032 от

28.03.2017г.

25

АУ001568 от

11.10.2016г.

 

АУЗД

„АЛТА КАРГО” ЕООД

гр.Пазарджик, бул.”Генерал Гурко” №2, ет.3

*****

ДПС

Изх № 000033 от

28.03.2017г.

26

АУ001572 от

11.10.2016г.

АУЗД

ЛЮБЧО АНГЕЛОВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №21

*****

ДПС

Изх № 000034 от

28.03.2017г.

27

АУ001582 от

12.10.2016г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ ТЪРПОВ

гр.Пазарджик, ул.”Белмекен” №2, ет.3, ап.6

*****

ДПС

Изх № 000035 от

28.03.2017г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 28.03.2017г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 11.04.2017г.