projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 4

PostHeaderIconСписък 4

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано на 21.12.2011г., сряда, 
валидно до вторник 03.01.2012г. 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

13-45-35 от

25.02.2011г.

Иванка Емилова Пешева - Загарьова

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №40

**********

ДПС

2.

13-45-176 от

19.05.2011г.

Вакла Георгиева Чайкова

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.2, ап.10

**********

ДПС

3.

13-45-231 от

17.06.2011г.

Георги Петров Стойчев

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №29, ет.3, ап.8

**********

ДПС

4.

13-45-236 от

17.06.2011г.

Иван Атанасов Атанасов

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №16, ет.3, ап.7

**********

ДПС

5.

13-45-303 от

25.07.2011г.

Пламен Димитров Овчаров

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №19, ет.6, ап.23

**********

ДПС

6.

13-45-311 от

01.08.2011г.

Румен Стефанов Царски

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №7, ет.4, ап.9

**********

ДПС

7.

13-45-321 от

04.08.2011г.

Стоян Гергиев Шумаров

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №30

**********

ДПС

8.

13-45-328 от

04.08.2011г.

Георги Иванов Вардин

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №77, ет.4, ап.12

**********

ДПС

9.

13-45-332 от

12.08.2011г.

Игнат Янков Щерев

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №17

**********

ДПС

10.

13-45-334 от

12.08.2011г.

Наско Кирилов Иванов

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №91, ет.4, ап.11

**********

ДПС

11.

13-45-342 от

30.09.2011г.

Лъчезар Еленов Йорданов

с. Мало Конаре, обл.Пазарджик, ул.”Петдесет и седма” №10

**********

ДПС

12.

13-45-343 от

30.09.2011г.

Сергей Ангелов Велев

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” № 227

**********

ДПС

13.

13-45-354 от

07.10.2011г.

Захарин Любенов Стефанов

с.Звъничево, обл.Пазарджик, ул.”Двадесет и пета” №3

**********

ДПС

14.

13-45-375 от

14.10.2011г.

Ружка Петрова Михайлова

с.Черногорово, обл.Пазарджик, ул.”Шестдесет и шеста” №1 А

**********

ДПС

15.

13-45-382 от

14.10.2011г.

Димитър Николов Герджиков

с.Овчеполци, общ. Пазарджик, ул.”Единадесета” №26

**********

ДПС

16.

13-45-386 от

14.10.2011г.

Тодорка Сталинова Димитрова

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №17

**********

ДПС

17.

13-45-388 от

14.10.2011г.

Сандо Митков Йорданов

с.Синитово, обл.Пазарджик, ул.”Петдесет и първа” №11

**********

ДПС

18.

13-45-394 от

21.10.2011г.

Кирил Стойчев Александров

с.Хаджиево, обл.Пазарджик, ул.”Четвърта” №12

**********

ДПС

19.

13-45-396 от

21.10.2011г.

ДимитърВасилев Лазаров

гр.Пазарджик ул.”Георги Раковски” №9, ет.11, ап.55

**********

ДПС

20.

13-45-130 от

03.02.2010г.

Васко Методиев Спасов

с.Юнаците, обл.Пазарджик, ул.”Тридесета” №13

**********

ДПС