projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 5

PostHeaderIconСписък 5

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във сряда, 11.01.2012г.
валидно до 24.01.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

13-45-163 от

12.05.2011г.

Дамян Димитров Дамянов

гр. Пазарджик , общ. Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №21, ет.2, ап.4

**********

ДПС

2.

13-45-176 от

19.05.2011г.

Вакла Георгиева Чайкова

гр. Пазарджик ,общ. Пазарджик, ул.”Пловдивска” №101, ет.2, ап.10

**********

ДПС

3.

13-45-302 от

25.07.2011г.

Георги Стоименов Дойков

гр. Пазарджик ,общ. Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №115, ет.6 , ап.27

**********

ДПС

4.

13-45-319 от

04.08.2011г.

Стефан Найденов Царски

гр. Пазарджик ,общ. Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №7, ап.9

**********

ДПС

5.

13-45-402 от

21.10.2011г.

Рангел Димитров Николов

с.Огняново, общ. Пазарджик, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №34

**********

ДПС

6.

13-45-406от

21.10.2011г.

Ангел Иванов Зайков

с.Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Тракия” №65

**********

ДПС

7.

13-45-416 от

21.10.2011г.

Марийка Иванова Палешникова

гр. Пазарджик , общ. Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №8, вх. А, ет. 3, ап. 5

**********

ДПС

8.

13-45-426 от

28.10.2011г.

Надежда Спасова Ленгерова

с.Братаница ,общ. Пазарджик, ул.”Шестнадесет” №3

**********

ДПС

9.

13-45-440 от

28.10.2011г.

Надежда Иванова Рупова

гр.Пазарджик , общ. Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №22, вх. Б,ет. 2

**********

ДПС

10.

13-45-449 от

28.10.2011г.

Атанас Василев Атанасов

с.Алеко Константиново, общ. Пазарджик, ул.”Хан Крум” №14

**********

ДПС

11.

13-45-450 от

28.10.2011г.

Гюра Темелкова Огнянова

с.Гелеменово,общ. Пазарджик, ул.”Пета” №16

**********

ДПС

12.

13-45-451 от

28.10.2011г.

Никола Ангелов Груев

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Тодор Пенев” №12

**********

ДПС

13.

13-45-457 от

03.11.2011г.

Стоян Ангелов Божков

с.Главиница, общ. Пазарджик, ул.”Единадесета ” №10

**********

ДПС

14.

13-45-461 от

03.11.2011г.

Благой Запринов Андонов

с.Овчеполци ,общ. Пазарджик, ул.”Трета” №15

**********

ДПС

15.

13-45-479 от

03.11.2011г.

Величко Асенов Луков

с.Мало Конаре ,общ. Пазарджик, ул.”Сто и шеста” №1

**********

ДПС

16.

13-45-480 от

03.11.2011г.

Атанас Красимиров Атанасов

с.Главиница ,общ. Пазарджик, ул.”Седемнадесета” №9

**********

ДПС

17.

13-45-495 от

14.11.2011г.

Калинка Георгиева Вълкова

с.Алеко Константиново ,общ. Пазарджик, ул.”Рила” №10

**********

ДПС

18.

13-45-496 от

14.11.2011г.

Видко Тодоров Атанасов

с.Мирянци, общ. Пазарджик, ул.”Девета” №20

**********

ДПС

19.

13-45-504 от

14.11.2011г.

Васил Асенов Байлов

с.Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и първа” №32

**********

ДПС

20.

13-45-512 от

17.11.2011г.

Симеон Анастасов Симеонов

с.Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Петдесет и втора” №25

**********

ДПС

21.

13-45-515 от

17.11.2011г.

Васил Бойков Георгиев

с.Гелеменово, общ. Пазарджик, ул.”Шеста” №12

**********

ДПС

22.

13-45-523 от

17.11.2011г.

Дончо Запринов Шопов

с.Братаница, общ. Пазарджик, ул.”Тридесет и четвърта” №40

**********

ДПС

23.

13-45-529 от

17.11.2011г.

Георги Славейков Щерев

с.Паталеница, общ. Пазарджик, ул.”Четиридесет и седма” №10

**********

ДПС

24.

13-45-585 от

02.12.2011г.

Венцислав Иванов Ангелов

с.Ляхово, общ. Пазарджик,

ул.”Първа” №24

**********

ДПС

25.

13-45-603 от

02.12.2011г.

Васил Георгиев Стоилов

с.Огняново, общ. Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №12

**********

ДПС

26.

13-45-622 от

05.12.2011г.

Борис Темелков Борисов

с.Гелеменово, общ. Пазарджик, ул.”Пета” №21

**********

ДПС

27.

13-45-514 от

26.04.2010г.

Петър Димитров Велков

с.Звъничево ,общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и четвърта” №13

**********

ДПС