projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2012 година преди внасянето му в общинския съвет.

PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2012 година преди внасянето му в общинския съвет.

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец февруари предстои приемането на бюджета на Община Пазарджик за 2012 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет за 2012 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайта на Община Пазарджик в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на проекта за бюджет 2012 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

24.01.2012

11.00

Кметска зала

Среща с кметове на кметства

24.01.2012

14.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения

24.01.2012

16.00

Кметска зала

Среща с бизнеса

 

 

 ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2012 г.

 

ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2012 г.

 

ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2012 г.

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2012 г.

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2012 Г.

 

ПЛАН ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДА ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ФОНД "ПРИВАТИЗАЯ") КЪМ 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА