projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

        
                  Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината  се разрешава изработване на ПУП, както следва:
        Заповед  №  252/ 16.12.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.12.69, местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик
         Заповед № 256/ 21.12.2011 г. за изработване  на частични планова за стопански двор І и Стопански двор ІІ в землището на с. Говедаре
         Заповед № 257 / 30.12.2011 г. за изработване на  проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. 55155.11.16, местност „Панагюрско шосе” в земл. Пазарджик
        Заповед  №  258 / 30.12.2011г. за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.9.258, местност „Бахче пара” в земл. Пазарджик
        Заповед № 7 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 000567, местност „Орешака” в земл. Огняново
       Заповед № 8 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и. 000443/, местност „Коруджа” земл. Пищигово.
         Заповед № 9 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 000295, местност „Горен Герен” в земл. Мокрище
       Заповед № 11 / 19.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ 3 /п.и. 000527/, местност „Орешака” земл. Огняново.
         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.
       
ТОДОР ПОПОВ:
Кмет на Община Пазарджик