PostHeaderIconИнформация относно с обявената грипна епидемия

Във връзка с обявената грипна епидемия към настоящия момент директори на три детски градини в населените места – ЦДГ – Мирянци /от 24.01. 2012 до 27.01.2012 г./, ЦДГ – Черногорово /от 25.01.2012 г. до – 31.01. 201 2 г./ и ЦДГ – Алеко Константиново /от 25.01.201 2 г. до 03.02. 20 1 2 г./, са  поискали с мотивирано предложение  до кмета на общината затваряне на градините поради повишен процент на заболелите деца и рязко намаляване броя на посещаващите детските заведения. Детските градини на територията на града също отчитат спад на посещаемостта  и работят със сборни групи, но все още не се налага затварянето им.