PostHeaderIconКметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов е излъчен за кандидат за член на Управителния съвет на НСОРБ


Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов е излъчен за кандидат за член на Управителния съвет на НСОРБ


Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов е излъчен за кандидат за член на Управителния съвет на НСОРБ на Регионално делегатско заседание на Южен район за планиране, проведено на 27.01.2012 г. в Пловдив. Излъчени са общо 5 кандидатури – на кметовете на Пазарджик, Асеновград, Пещера, Димитровград и Кърджали. Г-н Тодор Попов е излъчен с гласовете на 60 от 114 делегати на Регионалното делегатско заседание.
Изборът за членове и ръководство на Управителния съвет ще се осъществи на заседание на Общото събрание на НСОРБ.