PostHeaderIconИнформация за детските градини

Поради рязко намаляване броя на децата в детските градини в селата Мирянци, Братаница и Юнаците, директорите на детските заведения са внесли мотивирани предложения до кмета на община Пазарджик за затварянето им. ЦДГ – Мирянци и ЦДГ – Братаница ще затворят за периода 30.01.2012 г. – 03.02.2012 г., а ОДЗ „Юначе” – до 12.02.2012 г. В занималните на детски градини е осигурено достатъчно отопление, а причините родителите да не изпращат децата си са както ниските външни температури, така и високият риск от простудни заболявания. Детските градини на територията на град Пазарджик също отчитат спад на посещаемостта, но са организирали работата си в сборни групи.