projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 6

PostHeaderIconСписък 6

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 17.02.2012г.

валидно до 01.03.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покани за доброволно изпълнение на Наказателни постановления на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответната покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

№ и дата на НП

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН/БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

38 от 07.04.2008г.

“МИРА МАКС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Брацигово”№13

**********

Имуществена санкция

2.

45 от 30.04.2008г.

ЕТ ”МАРИАНА ФЕРДИНАНДОВА”

гр.Пазарджик, ул.”Теменуга” №10, ет.1, ап.2

**********

Имуществена санкция

3.

96 от 29.08.2008г.

ЕТ ”КИРИЛ ИБАГОВ”

гр.Пазарджик, ул.”Стоя Ангелов” №23

**********

Имуществена санкция

4.

209 от 10.10.2008г.

ИВАН ДИМИТРОВ ТАБАКОВ

гр. Пазарджик, ул.”Стефан Караджа”№24

**********

Глоба

5.

225 от 10.10.2008г.

ЕТ ”СТОЙЧО ДИМИТРОВ – 82”

гр.Пазарджик, ул.”Мадара”№13

**********

Имуществена санкция

6.

114 от 12.05.2008г.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №34, ет.1, ап.3

**********

Глоба

7.

69 от 15.09.2010г.

НАДЯ ДИМИТРОВА НЕДКОВА

гр.Пазарджик, бул.”Кн. Мария Луиза” №133, ет.8, ап.31

**********

Глоба

8.

2 от 14.02.2011г.

“ВАСИЛ СИМОНОВ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №11

**********

Имуществена санкция

9.

4 от 14.02.2011г.

“ВАСИЛ СИМОНОВ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Димчо Дебелянов” №11

**********

Имуществена санкция