projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно организирани срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/” с всички приложения към него за инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците- регион Пазарджик”.

PostHeaderIconОбява относно организирани срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/” с всички приложения към него за инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците- регион Пазарджик”.

О Б Я В А

Община Пазарджик, със седалище бул.”България”№2, гр. Пазарджик, на основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/” с всички приложения към него за инвестиционно предложение Регионално управление на отпадъците- регион Пазарджик”.

Срещите ще се проведат на: 21.03.2012год. от 10.00 часа, в зала „Архитектурен съвет” в сградата на община Пазарджик, на бул.”България”№2, гр.Пазарджик, 21.03.2012г. от 14.00 часа в Читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927г”, с. Алеко Константиново и на 22.03.2012год. от 10.00 часа, в зала на общински съвет на община Ракитово, на ул.”Иван Клинчаров”№57, гр.Ракитово.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа и от 13.30 да 17.30 часа в стая 709 в сградата на общинска администрация Пазарджик; от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в кметство Алеко Константиново; от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа във Фронт офис в сградата на общинска администрация Ракитово и в РИОСВ-Пазарджик.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на интернет страницата на компетентния орган по околна среда.

Писмени становища могат да се предоставят в кметство Алеко Константиново, община Пазарджик, община Ракитово или на срещите за обществено обсъждане.

 

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ирина Калоянова, тел.: 034/402-230