projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 21.02.2012 г. /вторник/

PostHeaderIcon21.02.2012 г. /вторник/

21.02.2012 г. /вторник/
зала “Архитектурен съвет”
14.00 ч.

Заседание на Комисията по закрила на детето, създадена на основание чл. 20а от ЗЗД. На заседанието ще присъстват зам.-председателят г-жа Димитрия Церова – Директор Дирекция „Социални дейности” към Община Пазарджик и останалите 14 членове, които са от различни институции. Ще бъде спазен следния дневен ред:

1.    Разглеждане от Комисията на изготвения социален доклад от КСУДС, относно оценката на кандидатката Станка Петкова Пежева за професионален  приемен родител.
                                                                          Докладва: КСУДС - Пазарджик

2.    Изслушване на г-жа Станка Петкова Пежева и предложение за гласуване от членовете на Комисията.                           
         
3.    Представяне на годишните социални доклади, изготвени от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – град Пазарджик, относно преглед на утвърдените доброволни семейства :
•    Семейство Рени и Ангел Терзийски
•    Семейство Любка и Тодор Тилови
•    Г-жа Мая Теодосиева
•    Г-н Благо Солов
•    Г-жа Ангелина Божкова

Утвърдените професионални приемни семейства :
•    Семейство Ружа и Васко Фърцови
•    Г-ца Ивелина Куртева
                         
4. Текущи.