PostHeaderIconОбщина Пазарджик започна почистване на левия ръкав на р. Марица

Община Пазарджик започна почистване на левия ръкав на р. Марица

    Община Пазарджик предприе действия по почистване на левия /безводния/ ръкав на р. Марица. Работници от БМ “СПЖФНСИ”, БМ “СУОПКД” и затворници са натоварени със задачата да премахнат растителността от сухия ръкав на реката. Почистването е превантивна мярка срещу евентуална опасност от топенето на снеговете и повишаване нивото на водата в реката. Дейността е съсредоточена в района на парк остров “Свобода”, в разстоянието от пешеходния мост до моста на р. Марица, отвеждащ към ул. “Искра”. За почистването се използва наличната техника в направление “Озеленяване” на БМ “СУОПКД” и снегопочистващата фирма “Еко Хидро 90” ООД.
    Работници на бюджетните мероприятия са ангажирани също така с почистване на натрупания сняг от джобовете за паркиране на основните пътни артерии и с преглед на шахтите в проблемните участъци от уличната мрежа на град Пазарджик.
    Продължава извозването на снега от централна градска част, където с почистването са натоварени работници на направление “Озеленяване” и “БРОКС” ООД.