projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година преди внасянето му в общинския съвет.

PostHeaderIconПокана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година преди внасянето му в общинския съвет.

П О К А Н А

 

 


 

Уважаеми съграждани, 

През месец март предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година. Това става след провеждане на публично обсъждане с местната общност.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайта на Община Пазарджик в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Може да изпращате мнения и предложения на електрона поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 


 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година

 

Г Р А Ф И К

 

 

 

Дата

Час

Място

 

 

15.03.2012

11.00

Кметска зала

Среща с Кметове на кметства

15.03.2012

14.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения

15.03.2012

16.00

Кметска зала

Среща с бизнеса

 

 

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2011 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2011 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2011 г.

ОТЧЕТ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБ"ДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 31.12.2011ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2011 г.