projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно публикувана обява във вестник „Знаме”, брой 28 /3828/ от 13 февруари 2012 г. Община Пазарджик

PostHeaderIconОбявление относно публикувана обява във вестник „Знаме”, брой 28 /3828/ от 13 февруари 2012 г. Община Пазарджик


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана обява във вестник „Знаме”, брой 28 /3828/ от 13 февруари 2012 г. Община Пазарджик

У В Е Д О М Я В А:

 

крайният срок за закупуване на тръжната документация на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост, по Приложение № 1, е до 17.30 часа на 09.03.2012 г.