projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ГРАФИК за Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година

PostHeaderIconГРАФИК за Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година

Г Р А Ф И К

за

Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Пазарджик за 2011 година

 

Дата

Час

Място

 

 

15.03.2012

11.00

Кметска зала

Среща с Кметове на кметства

15.03.2012

14.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения

15.03.2012

16.00

Кметска зала

Среща с бизнеса