projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 21-22.03.2012 г.

PostHeaderIcon21-22.03.2012 г.

21-22.03.2012 г.

Срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/” с всички приложения към него за инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците – регион Пазарджик” ще се проведат на 21.03.2012 г. от 10.00 часа, в зала „Архитектурен съвет” в сградата на Община Пазарджик, на бул.”България” №2, гр.Пазарджик, на 21.03.2012 г. от 14.00 часа в Читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927 г.”, с. Алеко Константиново и на 22.03.2012 г. от 10.00 часа, в зала на общински съвет на община Ракитово, на ул.”Иван Клинчаров” №57, гр. Ракитово.