projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 7

PostHeaderIconСписък 7

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

публикувано във четвъртък, 19.04.2012г.
валидно до 03.05.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

13-45-128 от

03.02.2010 г.  

Павел Илков Тодоров

с.Юнаците, общ. Пазарджик, ул.”Двадесет и девета” №2

**********

ДПС

2. 

13-45-131 от

03.02.2010 г.

Атанас Янков Георгиев

с.Юнаците, общ. Пазарджик,

ул.”Шеста” №16 А

**********

ДПС

3. 

13-45-132 от

03.02.2010 г.

Асен Здравков Куртев

с.Юнаците, общ. Пазарджик,

ул.”Тридесета” №9

**********

ДПС

 4.

13-45-135 от

03.02.2010 г.

Методи Руменов Медев

с.Юнаците, общ. Пазарджик,

ул.”Тридесета” №7

**********

ДПС

 5.

13-45-519 от

26.04.2010 г.

Йоско Симеонов Балабанов

с.Звъничево, общ. Пазарджик,

ул.”Дванадесета” №2

**********

ДПС

 6.

13-45-584 от

26.04.2010г.

Любен Ангелов Гълъбов

с.Звъничево, общ. Пазарджик,

ул.”Трета” №23

**********

ДПС

 7.

13-45-590 от

26.04.2010г.

Иван Димитров Бойчев

с.Сбор, общ. Пазарджик,

ул.”Шеста” №9

**********

ДПС

 8.

13-45-551 от

25.11.2011г.

Генадий БлаговДимитров

с.Ляхово, общ. Пазарджик,

ул.”Девета” №3

**********

ДПС

 9.

13-45-4 от

21.02.2012г.

Петър Николов Шарков

гр. Пазарджик , ул.”Патриарх Евтимий ” №2, ет.1, ап.4

**********

ДПС

 10.

13-45-8 от

29.02.2012г.

Стефан Тодоров Григоров

гр. Пазарджик , ул.”Кочо Честименски ” №2

**********

ДПС

 11.

13-45-12 от

05.03.2012г.

ЕТ “Миладинка Стойкова – Смоги”

гр. Пазарджик , ул.”Преспа” №59, ет. 4, ап.10

**********

ДПС