projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик”

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик”

          Местонахождение: основна площадка „Алеко Константиново”, разположена в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и претоварна станция с център за рециклиране в местност „Еленско Краище” в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик.

          Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, с адрес на управление гр. Пазарджик, бул. „България” №2

         

С Решение № 1-1/2012г. по преценка на въздействието на околната среда, издадено от РИОСВ-Пазарджик се ОДОБРЯВА осъществяването на инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците в регион Пазарджик” - основна площадка „Алеко Константиново”, разположена в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик и претоварна станция с център за рециклиране в местност „Еленско Краище” в землището на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /18.04.2012г. – 01.05.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709,

тел. 402-230