projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПРАВКА за извършените в населените места и контрол от БМ „Паркинги и охрана”-ЕКОПАТРУЛИ през м. март и м. април 2012 год.

PostHeaderIconСПРАВКА за извършените в населените места и контрол от БМ „Паркинги и охрана”-ЕКОПАТРУЛИ през м. март и м. април 2012 год.

There are no translations available.


СПРАВКА

За извършените в населените места и контрол от БМ „Паркинги и охрана”-ЕКОПАТРУЛИ през м. март и м. април 2012 год.

Населено място

Актове за административни нарушения   /бр./

Протоколи

/бр./

ü      с. Главиница

 

7

ü    с.Ал.Константиново

 

5

ü      с. Ивайло

1

7

ü      с. Драгор

 

1

ü      с. Сарая

 

7

ü      с. Гелеменово

 

3

ü      с. Мирянци

 

5

ü      с. Синитево

 

5

ü      с. Мокрище

 

4

ü      с. Звъничево

1

7

ü      с. Огняново

 

2

ü      с. Мало Конаре

 

7

ü      с. Хаджиево

 

0

ü      с. Говедаре

 

0

ü      с. Добровница

 

1

ü      с. Пищигово

 

2

ü      с. Ляхово

 

0

ü      с. Братаница

 

5

ü      с. Юнаците

 

3

ü      с. Величково

 

3

ü      с. Черногорово

 

5

ü      с. Крали Марко

 

2

ü      с. Априлци

 

4

ü      с. Сбор

 

0

ü      с. Овчеполци

 

2

ü      с. Тополи дол

 

1

ü      с. Росен

 

2

ü      с. Цар Асен

 

2

ü      с. Црънча

 

3

ü      с. Паталеница

1

5

ü      с. Дебращица

 

5

  

                                          ОБЩО:       105 бр. - протоколи

                                                             3 бр. - актове