projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Община Пазарджик кандидатства с проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик»

PostHeaderIconОбщина Пазарджик кандидатства с проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик»

There are no translations available.

Община Пазарджик кандидатства с проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик» за общини и кметства, които ще се финансират от ПУДООС по дейности на Националната кампания „За чиста околна среда” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”.

Според проучвания на община Пазарджик към настоящия момент озеленените площи за широко обществено ползване са 103,7ха, от които: паркове, градини, сквелове и др. с площ 83, 6 ха., а защитното и мелиоративно озеленяване - 19, 47 ха. Общо на 1 жител на гр. Пазарджик се пада по 11,97 кв. м озеленени площи за широко обществено ползване, от които 9,71 кв. м. паркове, градини и скверове и 2,26 защитно и мелиоративно озеленяване. От тези цифри се вижда, че съществуващите обществени озеленени площи са далеч от нормата предвидена за град с такава големина и брой жители - 18 кв. м на жител. Голям е броят на застаряващите и прераснали дървета. Поради тези причини в сектор “Екология” е разработен “План за управление на зелената система в град Пазарджик”.

Обектът, с който община Пазарджик кандидатства с проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик», се намира между два входа на жилищен блок и самостоятелна къща с непосредствен излаз на основна артерия в гр.Пазарджик – бул. ”Мария Луиза”. За община Пазарджик обекта е от съществено значение за промяната на цялостния облик на заобикалящата среда в района и разбираема необходимостта за облагородяване на междублоковото пространство. Възможността, която предоставяте, да се кандидатства за средства по програмата е възможност да създадем добри условия за живеене в районa.

Обществената значимост на проект «Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. «Княгиня Мария Луиза» №81-85 в гр.Пазарджик» е видна от активноостта на живущите в района. Гражданите, обитаващи описаните сгради демонстрират съпричастност към благоустройствените мероприятия проведени към момента. С подобряване на пространството, чрез средствата по програмата значително ще се подобрят условията за живеене в дадения район.

 

19.04.2012г.