PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет "Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

"Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”

Обявление за поръчка „Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”

Решение за публикуване 564 от 12/04/2012