PostHeaderIconПублична покана за обществена поръчка за строителство на одобрен по проект "Красива България" обект: Ремонт на южна фасада на Драматичен куклен театър "Константин Величков", гр. Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ:

 

Ремонт на южна фасада на Драматичен куклен театър "Константин Величков", гр. Пазарджик

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТАЦИЯ