PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 15 май 2012 г.ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 май 2012 г.

  • След изтичане на периода за плащане на Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци с 5% отстъпка, Община Пазарджик отчита по-висока събираемост на данъчните задължения в сравнение със същия период на миналата година - 4 218 244, 96 лв. са събрани от 01.01 до 30.04.2012 г., а през 2011 г. събираемостта е възлизала на 4 069 278, 55 лв. 175% в сравнение със същия период на 2011 г. е изпълнението на приходите от патент за минали години, което се дължи на изпратените през месец март 2012 г. покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от ДОПК на всички конкретни лица длъжници от минали години. Изпълнението на приходите от ДМПС минали години е 134% в сравнение с 2011 г. за същия период, което е в резултат на предприетите действия и мерки за принудително събиране. Община Пазарджик ще продължи с действия за събиране на вземанията от неизправни длъжници чрез публичен изпълнител;
  • В началото на юни Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик започва първия си цикъл от информационни събития. В рамките на един месец екип от центъра ще изнесе единайсет презентации - по една във всички общини от Пазарджишка област. Участници в информационните срещи ще бъдат представители на общинските администрации, на териториалните звена на Централната администрация и на НПО-сектора. Експертите от ОИЦ – Пазарджик ще ги запознаят с функциите и дейността на центъра и ще им предоставят информация за актуалните отворени схеми по оперативните програми, по които потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват за финансиране от Европейския съюз. С организирането на събития по места ОИЦ – Пазарджик отговаря на идентифицирания дефицит от актуална и широко достъпна информация за Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз, както и на нуждата от помощ при ориентиране на потенциални бенефициенти в отворените схеми по оперативните програми.

ОИЦ – Пазарджик е разположен в обособено помещение в Информационния център на Община Пазарджик на бул. „България” 2. Екипът на центъра е на разположение всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч. в центъра, както и на телефон 034/ 446 209 или на e-mail oic.pazardzhik@gmail.com;

  • Община Пазарджик сключи договори с „Вектор Контрол” ООД за полева дезакаризация на тревните площи на територията на гр. Пазарджик, включващ еднократна дезакаризация – за периода 07.05.2012 г. до 30.06.2012 г. или двукратна дезакаризация – първа от 07.05.2012 г. до 31.05.2012 г. и втора от 01.09.2012 г. до 30.09.2012 г.. „Вектор Контрол” ООД ще извърши дезакаризация на тревните площи по кметствата в същия период.

„Евро Пест Контрол”ООД ще направи сградна дезинсекция и сградна дератизация на обекти общинска собственост на територията на града и по кметствата. Предвидена е и двукратна открита и канална дератизация на територията на гр. Пазарджик. „ДДД-Пест-контрол1”ООД ще извърши открита дератизация в периода 15.05.2012 г. до 30.06.2012 г. и от 01.10.2012 г. до 30.11.2012 г. Двукратната канална дератизация е предвидена за около 750 бр. отводнителни шахти на територията на града в периодите 15.05.2012 г. до 30.06.2012 г. и 01.10.2012 г. до 30.11.2012 г.

Тези дейности покриват територията на цялата община и обхващат както тревните, така и сградните, и канални площи;

  • В общинските детски градини и училища през учебната 2012/2013 се очаква броят на първокласниците да бъде 1 155, 901 са петгодишните деца, които наесен ще бъдат обхванати в подготвителни групи, броят на шестгодишните е 1 063. Списъците на подлежащите на задължително обучение деца са изготвени и предоставени от Община Пазарджик на директорите на общинските детски градини и училища в съответствие с изискванията на чл. 35 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

За ученици от І до VІІ клас и за подготвителните групи при училища и детски градини вече са заявени и безплатните учебници и учебни помагала, като директорите са сключили договори за доставка със съответните издателства. В срок до 24.08.2012 г. се очаква учебниците и учебните помагала да бъдат в училищата и детските градини.

За всички ученици от І-ви и ІV-ти клас учебниците ще бъдат нови, като за ІV-ти клас те са и преработени. За останалите класове учебниците ще се ползват втора година. Учебните тетрадки и пособия за всички начални класове са нови.

 

  • Близо 70 000 лв. ще бъдат разпределени между директорите, педагогическия и непедагогическия персона в общинските детски градини на територията на община Пазарджик като допълнително трудово възнаграждение по повод 24 май. Средствата са предвидени в бюджетите на детските заведения още в началото на бюджетната година и се разпределят съгласно вътрешните правила за работните заплати в съответната детска градина. Очаква се от 70 до 250 лв. да получат педагогическите кадри, до 150 лв. – непедагогическият персонал и от 70 до 400 лв. да бъде допълнителното плащане за директорите на детските заведения. Община Пазарджик дофинансира с 18 000 лв. изплащането на допълнителното трудово възнаграждение в детските градини в населените места, където поради малкия брой деца бюджетите на детските заведения не позволяват изплащане на ДТВ;

 

  • Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще пристигне в Пазарджик на 18 май (петък) по повод инициативите, съпътстващи отбелязването на Деня на българския спорт (17 май). Точно в 10:00 часа заедно с кмета на общината г-н Тодор Попов ще дадат старт на ученическата лекоатлетическа щафета.

П РО Г РА МА

За 18 май

 

1. Общинска лекоатлетическа щафета за ученици:

-         начало 10:00 часа до 11:00 часа

-         участници: 200 ученици;

-         Маршрут: старт-финал от Община Пазарджик – бул. “България” до църквата “Св. Богородица” - бул. “Кн. Мария Луиза” – ул. “Цар Иван Шишман”.

-         Дистанция – 1 600 метра.

 

2. Демонстративно изкачване сградата на Общината от членове на Туристическо дружество “Алеко” и желаещи граждани.

- начало: 10:30 часа.

 

3. Парад на спортните клубове:

        начало 11:00 часа;

        участници: 250 деца от спортните клубове;

        Маршрут: от сградата на Община Пазарджик до площад “К. Величков”;

 

4. Демонстрации на спортните клубове:

-         начало: 11:30 часа;

-         участници: 70 деца от СК “Торнадо”, СК” Диляна”, СК “Импулс”,СК “Кодокан”, фехтовка;

-         стрийтбол – СК “Хебър” – баскетбол; 15 участници.

място: пл. “К. Величков”.

 

5. Открит урок по плуване за деца с увреждания от община Пазарджик:

- начало: 12:00 часа;

- участници: 48 деца ;

- място: Общински плувен комплекс.

 

6. Турнир по футбол “Млади надежди”: 160 деца

-         начало: 8:30 часа на стадион “Георги Бенковски” на 17 май, закриване на 18 май – 12:30 часа.

 

7. Всички спортни обекти на територията на община Пазарджик ще работят безплатно за граждани от 10:00 до 17:00 часа.

 

  • Община Пазарджик и Регионален исторически музей организират Панаир на традиционните занаяти – Пазарджик` 2012 г. На 20 май 2012 г. пред централната сграда на музея (пл. „Константин Величков” 15) за трети пореден път ще бъде проведена традиционната среща на майстори от цялата страна. Тази година Панаирът на традиционните занаяти ще се състои от 20 до 22 май 2012 г. Участие в него са заявили повече от 20 майстори - ножари, свещолеяри, грънчари, майстори, изработващи сувенири от дърво, музикални народни инструменти, бижута и др. В рамките на панаира ще се проведе демонстрация на традиционните занаяти: грънчарство; дървостругарство; ножарство; плетене на колани на кори; плетене на хасъри от царевична шума.

Туристите и гостите на панаира ще могат да се докоснат до тайнството на всеки занаят.