PostHeaderIconПокана за представяне на тръжни предложения за СМР по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата”.

ПОКАНА

ИНФОРМАЦИЯ