PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на ІV-класна пътна мрежа PDV1325 /ІІІ-866/ ж.п.гара Огняново-Синитово-Пазарджик- /І-8/”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕВОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на ІV-класна пътна мрежа PDV1325 /ІІІ-866/ ж.п.гара Огняново-Синитово-Пазарджик- /І-8/”

обявление

решение