PostHeaderIconЗапочна обработката срещу “Бяла американска пеперуда”

 

Започна обработката на високата дървесна растителност на територията на гр. Пазарджик срещу “Бяла американска пеперуда” – първо и второ поколение, минаваща през биологична фаза “гъсеница”.

Гнездата на вредителя, в периода в който борбата е най-ефективна, представляват паяжинно гнездо, което лесно може да бъде забелязано. Умоляваме гражданите при наличие на такива да сигнализират на тел. 034/402-242.

Пръскането трябва да започне, когато се образува паяжина по растителността. Това е сигнал за началния стадий на развитието на гъсеницата /излюпването от пашкулите/. Третирането се извършва с препарата “Дипел ВП”, който е активно вещество “Бацилус турингиензис” с карантинен период от 12 до 24 часа.

До този момент са третирани площите и междублоковите пространства между улиците “Градинарска” и “Екзарх Йосиф” и бул. “Ал. Стамболийски” и ул. “Княз Ал. Батенберг”.

По сигнали на граждани в периода от 12 до 13 юни е извършено третиране на следните обекти:

- детските площадки в кв. “Младост”;

- площите от бул. “Хр. Ботев” до кв. “Ставропол”;

- площите от ул. “К. Честименски” до Кукления театър;

- градинките в кв. “Запад”;

- междублоковото пространство на ул. Булаир”;

- площите от ул. “Ст. Караджа” до ул. “Пловдивска”;

- площите от ул. “В. Априлов” до подземния гараж;

- междублоково пространство на ул. “Дунав”;

- парк “Стадиона”;

- парк “Острова”;

- площите около мост “Атлантик”.

Дейността по изпълнението на растителнозащитната обработка е възложено на “Ветро контрол” ООД гр. Пазарджик.

Третирането ще продължи до периода, в който вредителят ще бъде в стадий “гъсеница”.