PostHeaderIconПублична покана с предмет: Подготовка, комплектоване и последващо управление на проект: "Промоционална кампания на продукти от риболов и аква култури в община Пазарджик"

Публична покана с предмет:

Подготовка, комплектоване и последващо управление на проект:

"Промоционална кампания на продукти от риболов и аква култури в община Пазарджик"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ