projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Кмет

Кмет на Община Пазарджик
Тодор Димитров Поповpopov
Лични данни Роден на 26.12.1967 г. в гр. Пещера.

Семеен, с две дъщери.

Опит в местното самоуправление На 04 ноември 2007 г. е избран за кмет на община Пазарджик.

От 2003 г. до 2007 г. е председател на Общински съвет – Пазарджик.

От 1999 г. до 2007 г. е общински съветник в Общински съвет – Пазарджик.

Професионален опит От 1992 до 1995 г. е младши съдия и районен съдия в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.
От 1995 до 2007 г. работи като адвокат.

Образование Висше, специалност “право”
СУ “Свети Климент Охридски”