projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 8

PostHeaderIconСписък 8

Списък на длъжници към Община Пазарджик във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 19.06.2012г.

валидно до 02.07.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме ДЗЛ упоменато в таблицата, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се яви в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покана на основание чл.103, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

БУЛСТАТ

ЕТ “ДИМИТЪР ВРАМЕНЦАЛИЕВ - БАЛАНС”

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. БУЛАИР №35, ЕТ.3, АП.5

*********