projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

С П И С Ъ К

 

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ

ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността началник отдел в отдел „Обслужване на Общинския съвет”, дирекция “АПИО” към Община Пазарджик допуснати до явяване на тест и интервю са следните кандидати:

1. Донка Велкова Терзийска;
2. Илко Добрев Дишков

Тестът и интервюто ще се проведат от 10:00 часа на 26.06.2012 г. в стъклената зала на община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.