projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АПИО”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността младши юрисконсулт в сектор “Правно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик,

 допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Красимира Георгиева Киева
  2. Павлина Стоянова Павлова
  3. Веселин Любомиров Малинов
  4. Мария Здравкова Ангелиева
  5. Анастасия Стефанова Георгиева
  6. Атанас Георгиев Христосков

Тестът ще се проведе от 14:00 часа на 06.07.2012 г. в Стъклена зала на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2.

Кандидатите следва да се явят в 13:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик