PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 26 юни 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

26 юни 2012 г.

 

  • От 01.07.2012 г. стартира процесът по набиране на заявление за интерес и подкрепа на сдруженията на собствениците по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

От тази дата започва да тече и срокът за подаването на заявленията за интерес от сдруженията на собственици, които искат да обновят жилищата си. На сайта на министерството, както и на сайта на община Пазарджик, ще бъдат публикувани всички документи, необходими за кандидатстване, както и адресите на проектните мениджъри по области. От 11.05.2012 г. е в действие и Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, която регламентира реда за впиване в регистъра на собствениците.

Община Пазарджик ще приема заявления за интерес в Областния информационен център, които впоследствие ще предава на Проектния Мениджър, спечелил обществената поръчка за Южен Централен Район за Планиране.

По проекта реално държавата плаща:

100% - техническото обследване; техническия паспорт; обследването за енергийна ефективност; 50% - техническия проект; 50% - оценката на съответствието на проекта; 50% - строително-монтажните работи; 50% - авторския и строителен надзор; 50% - разходите по въвеждането на обекта в експлоатация; 50% - разходите по набавянето на разрешителни документи; 100% - заплатата на проектния мениджър. Реално държавата поема 70% от всички разходи за обновяване на сградата!

Собствениците плащат за:

50% за: техническия проект; оценката на съответствието на проекта; строително-монтажните работи; авторския и строителен надзор; разходите по въвеждането на обекта в експлоатация;

разходите по набавянето на разрешителни документи.

Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират

ДОГРАМА – прозорци в жилищата и общите части, общи входни врати;

ИЗОЛАЦИЯ – топлинна на външни стени, покриви, подове – сутерени и др.;

КОТЛИ, ТЕРМОПОМПИ – ремонт, модернизация или подмяна;

ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ – ремонт, модернизация или подмяна;

ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди;

ОТОПЛИТЕЛНА ИЛИ ОХЛАДИТЕЛНА система - ремонт или подмяна на ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ - ремонт в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление;

ГАЗИФИКАЦИЯ – изграждане на котелна инсталация в сградата, когато е собственост на обитателите;

АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ на топлоподаването;

ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ на топлината в жилищата;

ПОДМЯНА ТРЪБНА МРЕЖА – хоризонтални и вертикални щрангове в общите части;

ОСВЕЖАВАНЕ - съпътстващи строително-монтажни работи в общите части.

Инсталацията в общите части;

За всяка одобрена сграда собствениците ще получават безвъзмездно до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответния блок или блоксекция. За оставащите до 50% сдруженията и техните членове могат да кандидатстват за нисколихвен кредит от създадения фонд, който се управлява от Корпоративна търговска банка АД. Документите на кандидатите за кредити по Проект „Енергийно обновяване на българските домове” ще бъдат разглеждани без такса, а при одобрение и подписване на договор, няма да се удържат комисиони за управление на кредита. В случай на предсрочно частично или пълно погасяване, няма да бъдат начислявани неустойки. В договора си с МРРБ банката се ангажира лихвата по целевите кредити да не надвишава размера на основния лихвен процент (ОЛП), увеличен с надбавка от 6,5%. Към момента ОЛП, определен от БНБ, е 0.14%. Срокът на кредитите ще е до 10 години с шест месеца гратисен период, както за лихвата, така и за главницата.

 

  • Областна администрация прехвърли на Община Пазарджик безвъзмездното право на собственост върху бившите казарми. С договор от 25.06.2012 г. на Община Пазарджик се прехвърлят 5 поземлени имота с обща площ от 60 778 кв. м. В имотите попадат общо 39 сгради, които предстои да бъдат премахнати;

 

  • В парк остров “Свобода” е реализиран проект за изграждане на градска чешма. Проектът е дело на скулптура Николай Нинов и представлява авторска композиция от две тела, изработени от масивен риолит и стомана. Двете тела са с различна височина – за възрастни и деца, както и за хора в неравностойно положение.

До края на месеца в парк остров “Свобода” ще се поставят и 8 уреда за фитнес на открито. Гражданите и гостите на парка ще могат да ползват 2 кростренажора, уреди за единично ходене и набирания, фиттренажор, уред за крака, комбиниран уред и бодибилдинг машина;

 

  • Проект „Под слънцето всички сме равни” спечели ОУ „Христо Ботев” – с. Братаница. Партньори са ОУ „Васил Левски” – с. Звъничево, ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Алеко Константиново и Община Пазарджик. Проектът е на стойност 171 752.76 лв. и ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”, по схемата: „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.

          Целите на проекта са:

- Да се създадат по-добри условия за успешна социална и трудова реализация на ученици от ромското етническо малцинство в община Пазарджик;

- Привличане на учениците от ромския етнос в клубове по интереси;

- Извършване на обучение на учители, с което да се гарантира успешната интеграция на ромските ученици;

- Успешен старт на интеграционните процеси на ромските ученици;

- Привличане на родителите в интеграционния процес;

         - Постигане на положителна нагласа към ромския етнос.

Те ще се реализират чрез провеждане на компютърно обучение „Аз свободно боравя с интернет” и организиране на клубове по интереси "Рома", „Пътуване към миналото”, „С песните на баба”, „Млади актьори”.

Дейностите с учениците ще приключат на 30.10.2012 г.;

 

  • Група от 16 ученика от 10 и 11 клас на ЕГ “Бертолт Брехт” с ръководители г-жа Христина Секулова и г-жа Пенка Иванова участва като единствен представител от България в международен проект “youthinkgreen /Младежта мисли за околната среда, който има за цел да се популяризират сред младите хора и цялата общественост идеите за устойчиво развитие.

Инициативата обхваща 13 групи от 11 държави и се предвижда да приключи през 2013 г. със среща на върха в Берлин.

Проектът се осъществява под патронажа на канцлера на Федерална Република Германия д-р Ангела Меркел, президента на Европейския парламент д-р Ханс-Герт Пьотеринг и Кристиана Фигуерес, изпълнителен секретар на Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени;

 

  • Министерството на физическото възпитание и спорта стартира пилотната програма „Спорт за децата в детските градини”. Тя има за цел да внедри оборудване и да осигури безплатни спортни занимания от квалифицирани треньори в детските завадения в цялата страна, а също и да се проведе начално обучение на деца в най-ранна детска възраст относно ползите от двигателен режим. С проекти по програмата могат да кандидатстват лицензирани спортни организации до 30 август т.г., сключили споразумение с детска градина – партньор. Предвижда се спортните занимания да започнат от 1 ноември. МФВС отпуска 200 хил. лв., като максималният размер на одобрен проект е до 10 хиляди лева. Програмата е качена на сайта на Министерството и по нея се отпускат както средства за оборудване за спорт в детските заведения, така и заплащането на треньор, който ще провежда заниманията на място в градината;

 

  • От 01.06. до 05.06.2012 г. в град Антверпен /Бергия/ се проведе Европейско първенство по карате киокушин за мъже и младежи. Иван Чалъков от СК “Торнадо” спечели бронзов медал при младежите в категория до 65 кг в своя дебют на форум от такъв ранг. По повод постигнатото красиране със своя заповед кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава Иван Чалъков с парична премия от 500 лв.