projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ГРАФИК за работата на детските заведения през летния период

PostHeaderIconГРАФИК за работата на детските заведения през летния период

 

ГРАФИК

за работата на детските заведения на територията на град Пазарджик

през летния период


Детско заведение

месец юли

месец август

1

ОДЗ “Здравец”

не работи

приемна ДГ: ЦДГ “Дъга”

приемна ясла: ОДЗ “К.Малина”

работи

2

ОДЗ “Снежанка”

не работи

приемна ДГ: ОДЗ “Ю.Гагарин”

приемна ясла: ОДЗ “Ю.Гагарин”

работи

3

ОДЗ “Юрий Гагарин”

работи

не работи

приемна ДГ: ОДЗ “Снежанка”

приемна ясла: ОДЗ “Снежанка”

4

ОДЗ “Слънчо”

не работи

приемна ДГ: ЦДГ “Пролет”

приемна ясла: ОДЗ “Ю.Гагарин”

работи

5

ОДЗ “Калина Малина”

работи

не работи

приемна ДГ: ОДЗ “В.Терешкова”

приемна ясла: ОДЗ “В.Терешкова”

6

ЦДГ “Дъга”

работи

не работи

Приемна ДГ: ЦДГ “Радост”

Приемна ДГ: ОДЗ “Здравец”

7

ЦДГ “В.Терешкова”

не работи

приемна ДГ: ОДЗ “Калина Малина”

 

работи

8

ЦДГ “Пролет”

работи

не работи

приемна ДГ: ОДЗ “Слънчо”

9

ЦДГ “Радост”

не работи

приемна ДГ: ЦДГ “Дъга”

работи

10

ЦДГ “Върбица”

не работи

приемна ДГ: ЦДГ “Зорница”

работи

11

ЦДГ “Зорница”

 

 

 

работи

не работи

приемна ДГ: ЦДГ “Върбица”

 

 

 

 

 

ГРАФИК

за работата на детските заведения в селата на Община Пазарджик

през летния период

Детско заведение

юли

август

1

ЦДГ “Мир”, Величково

работи

работи

2

ЦДГ “Радост”, Главиница

работи

работи

3

ЦДГ “Зорница”, Говедаре

работи

работи

4

ЦДГ “Здравец”, Дебращица

работи

не работи

5

ЦДГ, Добровница

работи

не работи

6

ЦДГ “Щастливо детство”, Звъничево

работи

не работи

7

ЦДГ “Веселка”, Ивайло

работи

работи

8

ОДЗ “Детство”, Мало Конаре

работи

не работи

9

ЦДГ “Детелина”, Мирянци

работи

работи

10

ЦДГ “Знаме на мира”, Овчеполци

работи

работи

11.

ЦДГ “Пролет”, Огняново

работи

не работи

12

ЦДГ Детелина”, Паталеница

работи

не работи

13

ЦДГ “Мир”, Синитево

работи

работи

14

ЦДГ “Радост”, Хаджиево

работи

не работи

15

ЦДГ “Детелина”, Черногорово

работи

работи

16.

ЦДГ, Црънча

работи

работи

17.

ЦДГ “Юначе”, Юнаците

работи

работи

18.

ЦДГ, Братаница

не работи

работи

19.

ЦДГ, Мокрище

не работи

работи

20.

ЦДГ, Алеко Константиново

работи

работи


Преустановяването на дейността на детските градини за посочения период е съгласувано с родителите и е наложено от необходимостта да бъдат извършени текущи ремонти в детските заведения. За пръв път е въведено поетапно спиране на работата на градините, за да се покрият максимално нуждите на родителите децата им да посещават детска градина