PostHeaderIconЗапочва аерозолно третиране срещу комари

На 05 юли 2012 г. вечерта след 20.00 часа ще започне аерозолно третиране срещу комари в парк остров “Свобода”, в парк “Стадиона” и в района на мост “Атлантик”. Ще се третира растителността в сенчестите и влажни места и тревистата растителност на парковете. Използваният препарат “Ципрол ULV” е с карантинен период от 12 до 24 часа. Умоляваме гражданите да избягват пряк контакт по време на пръскането.

Дейността по изпълнението на растителнозащитната обработка е възложено на “ЕВРОПЕСТ - КОНТРОЛ” ООД гр. Пазарджик.

Аерозолното третиране ще продължи и в други райони на гр. Пазарджик.