projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница За общината Население

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК община ПАЗАРДЖИК
към 15.12.2016 година

Населено място

Постоянен адрес общо

Настоящ адрес общо

Постоянен и наст.адрес в същото НМ

ГР.ПАЗАРДЖИК          

85730

76397

73035

С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО

3239

3156

3006

С.АПРИЛЦИ              

462

513

420

С.БРАТАНИЦА          

2263

2180

2071

С.ВЕЛИЧКОВО          

931

914

791

С.ГЕЛЕМЕНОВО          

708

774

637

С.ГЛАВИНИЦА            

2474

2369

2162

С.ГОВЕДАРЕ              

1480

1487

1365

С.ДЕБРЪЩИЦА            

833

895

732

С.ДОБРОВНИЦА            

1340

1345

1228

С.ДРАГОР                

1458

1419

1346

С.ЗВЪНИЧЕВО            

1932

1773

1659

С.ИВАЙЛО                

3220

3059

2875

С.КРАЛИ МАРКО          

136

195

125

С.ЛЯХОВО                

393

424

354

С.МАЛО КОНАРЕ          

4152

4150

3886

С.МИРЯНЦИ              

535

607

496

С.МОКРИЩЕ              

1945

1873

1750

С.ОВЧЕПОЛЦИ            

913

1073

793

С.ОГНЯНОВО              

2557

2504

2330

С.ПАТАЛЕНИЦА          

1181

1143

1010

С.ПИЩИГОВО            

968

995

895

С.РОСЕН                

512

590

453

С.САРАЯ                

1393

1448

1263

С.СБОР                  

199

227

162

С.СИНИТОВО              

1974

1851

1775

С.ТОПОЛИ ДОЛ            

209

222

176

С.ХАДЖИЕВО            

1120

1127

1030

С.ЦАР АСЕН              

255

306

218

С.ЦРЪНЧА              

1070

1077

945

С.ЧЕРНОГОРОВО        

2113

2056

1952

С.ЮНАЦИТЕ              

1540

1471

1404

 

Всичко за общината      

129235

119620

112334