PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на територията на Община Пазарджик”

ДОКУМЕНТАЦИЯ