PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 17 юли 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

17 юли 2012 г.

 

  • Община Пазарджик ще възложи извършване на строителни дейности по населените места на обща стойност около 506 000 лв. Ремонт ще бъде извършван за най-важните обекти на територията на населените места, които са както обекти от техническата инфраструктура – улици, тротоари, подходи, игрища, зони за отдих и други, така и такива, представляващи сграден фонд – сградите на кметства, здравни служби, читалища и културни домове, детски градини, обществени тоалетни и други. За ремонт на сградния фонд са предвидени около 274 000 лв., а за инфраструктура – около 230 000 лв. Текущият ремонт на улиците ще бъде извършен в селата Алеко Константиново, Главиница, Ляхово, Мало Конаре, Овчеполци, Пищигово, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол и Черногорово по договор от “Еко Хидро 90” ООД;

 

  • Община Пазарджик обяви обществени поръчки за:

-        “Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на община Пазарджик през 2013 и 2014 г.”. Поръчката се отнася за поддържане на 13 163 осветителни тела на територията на Пазарджик и 31 населени места, както и поддръжка на елементите за управление на уличното осветление, ремонт на стълбовете и захранващите кабели. Обща прогнозна стойност е 582 хил. лв. без ДДС. Срок за подаване на документите – 27.08.2012 г., 16.00 ч.;

-        “Зимно поддържане на територията на община Пазарджик” – поръчката е за 3 оперативни сезона /2013 г., 2014 г. и 2015 г./ и включва поддържане на общинската пътна мрежа – 141 км, републиканските пътища в рамките на града – 14,4 км, улици – 160 км и пешеходната мрежа на гр. Пазарджик - 25 дка. Прогнозна стойност на поръчката е 500 хил. лв. без ДДС. Срок за подаване на документите – 27.08.2012 г., 16.00 ч.;

 

  • Община Пазарджик възложи извършването на текущ ремонт на сградата на ЦДГ в с. Дебръщица. Ремонтните работи, които ще се извършат от „Брокс-2003” ООД гр. Пазарджик, включват ремонт на покривната конструкция чрез демонтаж на етернитовите плоскости, почистване на улуци, полагане на хидроизолация и обшивка на покрива с поцинкована ламарина. Общата стойност на дейностите е 7 700 лв.

Община Пазарджик ще възложи и ремонт на сградите на ЦДГ „Пролет” гр. Пазарджик и ЦДГ с. Добровница. За ЦДГ „Пролет” строително-ремонтните дейности предвиждат ремонт на покрива с полагане на хидроизолация и покриване с ламаринени плоскости, демонтаж и монтаж на гръмоотводна уредба на обща стойност 11 350 лв., а за ЦДГ с. Добровница - ремонт на покрива с полагане на хидроизолация и освежителен ремонт на помещенията за занималня и спалня, на обща стойност 3 780 лв.;

 

  • Община Пазарджик обяви конкурс за предоставяне на външен доставчик на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” – в гр. Пазарджик, ул. “Ал. Стамболийски” № 8. Конкурсът ще се проведе на 24-ти август (петък) от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик – Стъклена зала.

Целевата група на социалната услуга включва над 700 лица и е насочена към следните групи правонарушители:

- Лица, изтърпели присъда „лишаване от свобода”, освободени от местата за лишаване от свобода (периода преди и след освобождаване);

- лица, осъдени условно;

- лица, изтърпели наказание “пробация”.

          Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В ЦСРИ ще се насочват лица правонарушители от община Пазарджик след подаване на писмена молба до директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пазарджик;

 

  • Пет награди в Международния конкурс „Ла пиецетта” в Салерно, Италия, спечелиха пазарджишки творци, членове на новоучредената Асоциация „Култура” - Пазарджик. Престижните места сред участници от Италия, Испания, Турция, САЩ заеха Славчо Славчев – първа награда за изобразително изкуство, Величка Тодорова и Мариана Бориславова втора награда за фотография, Екатерина Данчева – трета за поезия. Отличен от журито бе и младият режисьор Милко Йовчев в категория кино. Конкурсът „Ла пиецетта” е в областите поезия, изобразително изкуство, музика, фотография, визуални изкуства и се организира от Асоциация „Център на артистите” от гр. Салерно, Италия. Именно от италианската организация на творци и интелектуалци почерпи опит и Асоциация „Култура“ – Пазарджик, при своето учредяване. Тя се роди от желанието на група ентусиасти - творци и представители на културни институции, обединени от общи идеи за нов подход при реализирането на културни проекти;

 

  • От месец юни в Пазарджишкия театър се репетират три нови заглавия: „Мафия и нежни чувства” от Люк Шомар, „Досадникът” от Франсис Вебер и   пиеса за най-малките „Бабина приказка”. Две от звездите на българската драматургия – братята Красимир и Веселин Ранкови са в основата на първия от тези проекти - „Мафия и нежни чувства”. Пиесата, на която те са режисьор, ще бъде готова за началото на новия театрален сезон.
  • В края на миналата седмица започна изплащането на субсидиите на спортни клубове за ІІІ-то тримесечие. До края на тази седмица финансиране ще получат и клубове, на които им е даден срок за погасяване на задълженията си към Община Пазарджик, формирани от наеми и консумативи за ползваните от тях спортни зали.

Двадесет и шестте клуба ще получат финансови средства в размер общо на 25 000 лв.