projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 9

PostHeaderIconСписък 9

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във четвъртък, 26.07.2012г.

валидно до 08.08.2012г., 17:00 часа

 

     Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” № 41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Акт за установяване на вземания за такса по чл. 72 от ЗМДТ за ползване на Общински терени ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

             В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

13-45-179 от

23.02.2010г.

Петър Христов Павурджиев

с.Звъничево, общ. Пазарджик, ул.”Трета” №24

**********

ДПС

2.

13-45-318 от

25.03.2010 г.

Димитър Костадинов Халачев

с.Паталеница, общ. Пазарджик,

ул.”Петдесет и четвърта” №4

***********

ДПС

3.

13-45-392 от

31.03.2010 г.

Виолета Миткова Петрова

с.Драгор, общ. Пазарджик,

ул.”Осма” №32

***********

ДПС

4.

13-45-441от

08.04.2010 г.

Петър Иванов Димитров

с.Драгор, общ. Пазарджик,

ул.”Втора” №24 А

***********

ДПС

5.

13-45-448 от

08.04.2010 г.

Никола Иванов Василев

с.Паталеница, общ. Пазарджик,

ул.”Седемдесета” №4

***********

ДПС

6.

13-45-559 от

26.04.2010г.

Антоан Ангелов Антонов

с.Огняново, общ. Пазарджик,

ул.”Патриарх Евтимий” №6

***********

ДПС

7.

13-45-604 от

02.12.2011г.

Светломир Симеонов Николов

с.Сарая, общ. Пазарджик,

ул.”Двадесет и девета ” №12

**********

ДПС

8.

13-48-5 от

10.05.2012г.

“АКВА ХОТ” ООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Княз Борис I” №7

**********

ДПС

9.

13-45-20 от

28.06.2012г.

“ЕЛИТ МЕТАЛ 2” ООД

гр. Пазарджик ,общ. Пазарджик, ул.”Козлодуй ” №2 А, ет.2

**********

ДПС