projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 06.08.2012 г. /понеделник/

PostHeaderIcon06.08.2012 г. /понеделник/

There are no translations available.

Във връзка с предстоящите ремонтни дейности по Оперативна програма BG161PO001/1.1.03/2008/001/005 в обектите на дирекция “Социално подпомагане” – Пазарджик, находящи се на ул. “Екзарх Йосиф” №19 и бул. “Ген. Гурко” №8б, считано от 6-ти август 2012 г. приемът на документи и консултации на граждани ще се извършват в Центъра за информация и услуги за граждани в сградата на Община Пазарджик, както и в ЦИУГ в кв. “Изток”, съгласно предварително изготвен график за дежурство до приключване на ремонтните дейности.