projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Фанка Стоянова Кузева

PostHeaderIconОбявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Фанка Стоянова Кузева

Obyavlenie