PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

Документация


Образци