projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление: На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС заповеди за отчуждаване ...

PostHeaderIconОбявление: На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС заповеди за отчуждаване ...

There are no translations available.

О Б Я В Л Е Н И Е


 

На основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и въз основа на издадените на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС заповеди за отчуждаване за обект от първостепенно значение: “Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”, уведомявам собствениците на отчуждените имоти, че обезщетението, определено в заповедите е внесено по банкови сметки в “ОББ” АД – клон Пазарджик и същото може да бъде изтеглено срещу лична карта въз основа на представен от Общината списък.                           

 Изплащането на обезщетенията ще започне от 15.09.2012 г.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 ЗАПОВЕДИ