PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК – ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА”

Документация

Образци