PostHeaderIconОбщина Пазарджик обявява конкурс за ползване на апартамента на художника Георги Герасимов в София за учебната 2012/2013 г.

Община Пазарджик обявява конкурс за ползване на апартамента на художника Георги Герасимов в София за учебната 2012/2013 г. Право на участие в конкурса имат студенти от Националната художествена академия и ученици от средните училища по изобразително изкуство в София, показали висок успех за изминалата учебна 2011/2012 г.

Необходими документи за кандидатстване са молба, уверение за завършена 2011/2012 учебна год./годишен успех/, автобиография, отличия от участие в изложби, конкурси и др. Срокът за подаване на документите е до 20.09.2012 г. в Община Пазарджик.