projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog Общински план

PostHeaderIconОбщински план

Article Index
Общински план
Съдържание
Увод
СОЦ.- ИКОНОМ. РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
ОЦЕНКИ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
All Pages
There are no translations available.

planra1

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.

ПАЗАРДЖИК, 2005 г.

planra2

planra3

planra4Last Updated (Friday, 09 September 2011 14:46)