PostHeaderIconНАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА “ИВАН ДИНКОВ”

Община Пазарджик събира предложения за присъждане на Национална литературна награда “Иван Динков”. Номинации в срок до 01 октомври 2012 г. могат да правят институции, творчески организации, сдружения, специализирани литературни издания и неправителствени организации, свързани с литературата.

Националната литературна награда “Иван Динков” е учредена през 2006 год. като израз на признание към личността и таланта на твореца и почетния гражданин на Пазарджик Иван Динков и се присъжда периодично на 3/три/ години през месец октомври. За първи път наградата бе връчена през 2006 г. на Светлозар Игов.

Съгласно Статута на наградата е необходимо да се спазят следните основни изисквания при оформяне на предложенията:

-               Наградата се присъжда за постижения в българската литература, за изследвания върху творчеството на Иван Динков и за популяризирането му.

-               С наградата се удостояват съвременни български поети, писатели, литературни критици и изследователи в родната ни литература.

Носителят на наградата ще бъде определен от Комисия, назначена от кмета на община Пазарджик.

Към основната награда “Иван Динков” се присъждат и съпътстващи награди за поезия /до три стихотворения/, проза /до пет страници/ и критика /до десет страници/ за автори от област Пазарджик, които трябва да изпратят своите творби до 1 октомври 2012 г. на адрес: 4400 Пазарджик, бул.”България” 2, Община Пазарджик, за съпътстващия конкурс “Иван Динков”.

Връчването на Национална литературна награда “Иван Динков” и съпътстващите награди ще бъде през последната седмица на месец октомври 2012 г. на специална церемония.